How to ส่งมอเตอร์ไซค์ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากว่าเอ่ยถึงการส่งมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด ถ้าเป็นเมื่อก่อน หลายๆ คนก็คงจะคิดกันใช่หรือไม่ว่าเป็นเรื่องยาก แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ทำให้การส่งรถจักรยานยนต์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะส่งมอเตอร์ไซค์จะต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูพร้อมๆ กันเลย

1.เลือกว่าจะส่งกับขนส่งอะไร

ปัจจุบันนี้การส่งกับขนส่งมีหลายๆ อย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการขนกับขนส่งที่เป็นของรัฐบาล เช่นการรถไฟ ไปรษณีย์ไทย บางคนเลือกขนส่งกับเอกชน เช่นฝากมากับรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ จะเลือกว่าเราจะส่งกับขนส่งอะไรนั้นก็ตามแต่ความสะดวกของเราเป็นอันดับหนึ่ง หากว่าพอมีงบอยู่บ้างก็อาจจะเลือกขนส่งที่ใช้ความเร็วในการส่งน้อยที่สุด ราคาอาจจะแพง แต่ว่าตอบโจทย์ของการใช้งาน เช่นบางคนอาจจะมีการย้ายที่ทำงานไปต่างจังหวัดแล้วต้องรีบใช้รถจักรยานยนต์ในที่ทำงาน เป็นต้น หรือหากว่าไม่มีงบประมาณมากพอก็อาจจะเลือกเป็นไปรษณีย์ไทยก็ได้

2.เตรียมเอกสาร

เนื่องจากว่าการส่งรถจักรยานยนต์นั้นถือว่าเป็นการส่งของชิ้นใหญ่มาก หากว่าไม่ได้มีการเตรียมเอกสารก็อาจจะทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ หรือว่าพนักงานไม่อนุญาตให้ส่งสินค้า ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการเตรียมเอกสารนั่นเอง หากว่าคุณอยากส่งสินค้าทางรถไฟก็ต้องเตรียมเอกสารจำพวกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

3.เตรียมเงิน

เพราะว่าการส่งรถจักรยานยนต์ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย นอกจากเราจะต้องเตรียมค่าขนส่งแล้ว ยังต้องมีการเตรียมสิ่งอื่นๆ ได้แก่การเตรียมเงิน เพื่อให้การยกรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเอง โดยเงินที่ต้องเตรียมคุณอาจจะต้องตรวจสอบก่อนว่าขนส่งที่คุณเลือกนั้นราคาค่าส่งรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนเงินเท่าไรบ้าง

4.เตรียมคนไปด้วย(กรณีฝากส่งทางรถไฟ)

หากว่าใครพิจารณาดูแล้วว่าอยากส่งทางรถไฟ สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดก็คือการเตรียมคนไปด้วยนั่นเอง เพราะว่าการที่เราเตรียมคนไปด้วย จะช่วยให้การขนส่งเป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานนั่นเอง อย่างไรก็ดี อย่าลืมพิจารณาว่าจะให้ใครไปด้วย

5.เตรียมใจ

เนื่องจากการขนส่งเป็นการปล่อยให้มอเตอร์ไซค์ของเรานั้นอยู่กับคนอื่นเป็นเวลานาน ดังนั้นการจะส่งมอเตอร์ไซค์แต่ละครั้งเราจะต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยจะดีกว่า เพื่อที่จะได้ทำให้ไม่เกิดความกังวลมากเกินไปเมื่อต้องขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องลำบากในภายหลัง

และนี่ก็คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเราอยากจะส่งรถจักรยานยนต์ หากว่าใครอยากย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงานอย่าลืมพิจารณาในจุดนี้ด้วยเพื่อให้การย้ายหรือขนส่งรถมอเตอร์ไซต์ของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

Mark Hudson

Learn More →