Real Estate
Real Estate

คุณรู้จักกับอสังหาริมทรัพย์มากน้อยแค่ไหน?

ว่ากันด้วยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ หลาย ๆ คนอาจรู้จักกับความหมายของอสังหาริมทรัพย์แล้ว แต่ก็อาจยังมีอีกหลายคนไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ว่าอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง และมีกี่ประเภท หรือบางคนก็รู้แล้วแต่ก็ไม่ได้รู้ลึก รู้เท่าที่ควร เพราะฉะนั้นในวันนี้เราพูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์กันดีกว่า มาทำความรู้จักกับอสังหาริมทรัพย์กัน อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ เลยที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายของสิ่งนั้นได้หรือถ้าย้ายได้ก็เป็นอะไรที่ลำบากมาก ๆ อย่างเช่น บ้าน ที่ดิน อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสหกรรม ไม้ยืนต้น ทุกสิ่งเลยที่ติดอยู่กับที่ดินแล้วเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  อย่างที่ประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 ได้กล่าวความหมายไว้ว่า เป็นที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และยังหมายรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นส่วนเดียวกับที่ดินนั้นด้วย และแบ่งออกเป็น ได้แก่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ แน่นอนว่าที่ดินก็คือที่ดิน ความหมายตรงตามแบบทำเรารู้จักกันแหละ...

Read More